Ekstraordinær generalforsamling i Rudersdal Rejseforenings Venner

Der indkaldes hermed til Ekstraordinær Generalforsamling i Rudersdal Rejseforenings Venner lørdag den 5. oktober kl. 15.00 på Rønnebærhus, Rønnebærvej 15, Holte.


Dagsorden


Formanden vil give en orientering om planerne for en sammenlægning af de 2 foreninger, og medlemmerne vil blive bedt om at bemyndige bestyrelsen til at fortsætte arbejdet med henblik på en sammenlægning i løbet af 2020 (april 2020, hvis det er muligt).

Den ekstraordinære generalforsamling vil finde sted i forbindelse med det allerede annoncerede medlemsmøde. Vi håber naturligvis på et talrigt fremmøde.

Medlemsmødet starter kl. 14.00 og forventes at slutte ca. kl. 17.00 – 17.30. Der bydes på kaffe og kage, og der er lotteri, luksuslotteri og bankospil. Indgangen koster kr. 75,-

Medlemsmødet afbrydes i ca. ½ time kl. 15.00 af den ekstraordinære generalforsamling.

Indgangen til den ekstraordinære generalforsamling er gratis.

Tilmelding til både medlemsmøde og ekstraordinær generalforsamling kan ske til
Kurt Petersen (Kasserer) på tlf. 24 28 92 00/e-mail: rohnald1952@gmail.com eller til
Svend Aa. Mønsted (Formand) på tlf. 24 28 70 57/e-mail: svendmoensted@msn.com .

Rudersdal, den 3. september 2019

Svend Aa. Mønsted
Formand