Generalforsamling 2019

Indkaldelse til generalforsamling Rudersdal Rejseforening for Seniorer og Handicappede
Sted: Plejecenter Hegnsgården – Alléen 7, 2850 Nærum
Tidspunkt: Tirsdag den 9. april 2019 kl.15.15

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af revideret regnskab samt orientering om det kommende års budget
 4. Fastsættelse af eventuelt kontingent
 5. Indkomne forslag Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 14. marts 2019 og kan fremsendes til formanden Ingeborg Wisbom, Bistupvej 105 B -1, 3460 Birkerød eller mail ingeborgwisbom@gmail.com
 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
  • Inger Nielsen – modtager genvalg
  • Ingeborg Wisbom – modtager genvalg
 7. Valg af 1 suppleant
  • Knud Carstensen – modtager genvalg
 8. Valg af 2 revisorer
  • Egon Christiansen – modtager genvalg
  • Lars Søndergaad- Nielsen – modtager genvalg
 9. Eventuelt