GENERALFORSAMLING 2020 – Aflyst igen pga. Covid-19

(erstatter den p.g.a. Corona udsatte dato 29. apr. 2020.)

Tirsdag den 6. oktober 2020 kl. 15.00
Plejecenter Hegnsgården
Alleen 7
2850 Nærum

Dagsorden ifølge vedtægterne
Herunder valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
1 suppleant
2 revisorer
Samt Indkomne forslag: Vedtægtsændringer

Vi begynder med kaffebord kl. 14.00

Nye medlemmer er velkomne
Dersom generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig p.g.a. ringe fremmøde,

Indkaldes til ekstraordinær generalforsamling

Onsdag 14.okt.20 kl. 11.00


i Frivillig centeret lokale 202
Øverødvej 246 B
2840 Holte

Desværre blev alle vore 3 rejser i 2020 aflyst p.g.a. Carona-krisen
Vi satser stærkt på at kunne gennemføre alle vore rejser i 2021