Generalforsamling 2020 (udskudt)

På grund af den igangværende Corona situationen er det nødvendigt at udskyde generalforsamlingen på ubestemt tid.

Onsdag den 29. april 2020  kl. 14.00
Plejecenter  Hegnsgården   –
Alléen 7, 2850 Nærum

Dagsorden ifølge vedtægterne:

Herunder Valg af
2 bestyrelsesmedlemmer.
Valg af 1 suppleant
Valg af 2 revisorer

Nye medlemmer er velkomne  

På foreningens vegne 
Ingeborg Wisbom