Generalforsamlingen (RRV) – ny dato

Generalforsamling, som var berammet til at finde sted lørdag den 4. april 2020 på Rønnebærhus, blev i marts udskudt på ubestemt tid på grund af Corona krisen. Situationen er fortsat uafklaret, men vi forventer ikke, at vi kan afholde generalforsamlingen på forsvarlig vis på denne side af sommerferien.

Bestyrelsen har derfor til hensigt at afholde foreningens ordinære generalforsamling lørdag den 3. oktober 2020 på Rønnebærhus. Generalforsamlingen vil så erstatte Medlemsmødet, som er berammet til den dato.

Det er hensigten, at såfremt forholdene til den tid tillader det, vil generalforsamlingen få samme format, som tidligere generalforsamlinger. D.v.s. at vi starter kl. 12.00 med smørrebrød etc. Der vil være lotteri og banko. Selve generalforsamlingen vil starte kl. 15.00.

Den ekstraordinære generalforsamling, som var indkaldt til den 14. april 2020 forventes afholdt den onsdag den 14. oktober 2020 i Frivilligcenteret.

Vi forventer at udsende de officielle indkaldelser til de to generalforsamlinger omkring 1. september 2020.

En del medlemmer har allerede betalt for deltagelsen i arrangementet ved den ordinære generalforsamling. Vi regner vi med, at de berørte medlemmer fortsat vil ønske at deltage i generalforsamlingen, og vi har derfor ikke automatisk refunderet det indbetalte beløb. Alle, der ønsker det, kan dog få beløbet refunderet med det samme ved henvendelse til foreningens kasserer Kurt Petersen på e-mail rohnald1952@gmail.com eller mobil nr. 24 28 92 00.

Den 24. april 2020

Svend Aa. Mønsted 
Formand