Kontingent 2019 til Rudersdal Rejseforenings Venner (RRV)

Det er nu tid til at betale kontingent for 2019 til Rudersdal Rejseforenings Venner (RRV).

Kontingentet blev forhøjet på generalforsamlingen i 2018 og er nu kr. 125,- for enlige og kr. 250,- for ægtepar.

 

Betaling kan ske på en af følgende måder:

 

Husk at anføre medlemsnavn og adresse.

 

Selvom kontingentet er forhøjet, er det forsat relativt beskedent, og vi appellerer derfor til alle, som synes, de har råd, om at yde et ekstra bidrag. Som det er alle bekendt, går det til et godt formål.

Som I kan se, har vi i år valgt at udsende en separat e-mail om kontingentbetalingen. Det er vores erfaring, at budskabet ikke bliver læst, når den indgår i en længere tekst om generalforsamlingen. Så vær nu venlige og betal kontingentet nu. Det er besværligt og tidskrævende at sende rykkere ud senere på året.