Nyhedsbrev februar 2021

Kære medlemmer af Rudersdal Rejseforening og Rejseforeningens venner.

Jeg vil allerførst håbe, at alle har det godt og ikke er blevet tamt af Corona, selv om jeg desværre ved, at det har været tilfældet.

Her tænker jeg især på   HENNING  ANDERSEN , der var idemanden da rejseforeningen blev stiftet 3. december  1987. Henning var formand fra 1987-2006 til kommunesammenlægningen i 2007. Henning tilrettelagde og tog selv i mange mange år aktivt del i rejserne. Det var også Henning, der som tidl. postmesteropdelte Søllerød i de ruter, som vi stort set stadig  bruger.

Selv var Henning omdeler så sent som af Senior Nyt 2020/1.

Jeg kalder dette skriv for et Nyhedsbrev, men der ikke er så, mange nyheder, da vi som alle andre mere eller mindre ligger i dvale.

Senior Nyt 2021/1

er trykt, men bliver ikke omdelt af os denne gang. Trods mange gode ideer blev det ikke muligt. Selvom vi evt. kunne klare opgaven i  private hjem, var der ingen lokaler, hvor omdelerne kunne hente deres poser.

Seniorrådet har taget over, så bladene bliver sendt med posten den 22. / 23. februar 2021.

Rejser

Desværre blev alle vore 3 rejser i 2020 aflyst.

Til den 1. rejse til Tenerife i marts havde alle tilmeldte betalt og der var holdt formøde. Heldigvis fik vi alt tilbagebetalt – både for deltagerne og udflugterne.

Her i 2021 har vi måttet aflyse turen til Gran Canaria i april. Det er for farligt.

MEN -Sommerturen i juni til Småland (Sverrige) bliver erstattet med en tur til den vestlige del af Limfjordsområdet med base i STRUER.

Naturligvis med forbehold for restriktioner.

Efterårstuen bliver efter alt sandsynlig også aflyst. Vi tør ikke tage ansvar for den.

Generalforsamling

Vi desværre endnu ikke fastsætte en dato for den. Vi ved ikke hvor længe forsamlingsloftet varer ved. Vi plejer at være fremmøde på ca. 50-60 personer.

Vi vil satse på engang i efteråret (sept.). Bestyrelsen fortsætter uændret. Derfor er planerne om sammenlægning af de 2 foreninger også udsat.

Alt for denne gang. Vi håber vi snart får normale forhold. Hav de godt og pas på jer selv. Jeg har i dag set vintergækker i min lille have.

Mange hilsener
Ingeborg Wisbom