Nyhedsbrev september 2019

5.september 2019

Kære medlemmer af Rudersdal Rejseforening og Rejseforeningens Venner

Nu er sommeren ved at synge på sidste vers, selv om vi forhåbentlig har mange skønne dage til gode endnu – , for der er længe til at “bøgen springer ind” som Henrik H Lund skriver.
Derfor vil jeg nu skrive lidt om, hvad der er foregået i Rejseforeningen siden jeg skrev om Generalforsamlingen i april.

Som tidligere nævnt gik årets første rejse til Gran Canaria. Der var Desværre en del afbud i sidste øjeblik, så der var ikke så mange deltagere med denne gang.
Det blev et rigtigt dejligt hold, som kunne nyde det skønne hotel, de spændende udflugter. og gode stemning.
Der var 3 deltagere med som første gangs rejsende. Det er dejligt at flere og flere opdager, at vi har noget godt at tilbyde.

Sommerturen i år gik til Midtjylland med base i Aarhus på Hotel Scandic City – lige midt i det hele. – På turen hertil nød vi frokost i Jelling, så Runestenene og det nye moderne museum. De andre dage gik turene til Jorn Museet i Silkeborg, sejltur på Skanderborg Sø og sidste dag var det selve Aarhus tur med frokost på toppen af Salling varehus med udsigt over hele byen.
Havde man mod kunne man gå ud på en glasplatform og se byens travle trafik fra oven. På hjemturen var der frokost i Fåborg.
Vi fik set rigtig meget af gode gamle Danmark på denne tur Vi kunne godt have været lidt flere, men der var desværre også nogle frafald til denne tur.

Årets 3 rejse går til Mallorca nu her i september og der er 26. tilmeldte heraf flere nye. Vi ønsker god tur og glæder os til at høre nærmere, når de er kommet hjem igen.

Som nævnt i seneste Senior Nyt under “Rejseforeningens venner” overvejer de 2 foreninger at lægge sig sammen.
Vennerne tager emnet op på en ekstraordinær generalforsamling i oktober .

Tak fordi I støtter Rejseforeningen.
Ingeborg Wisbom

———————————————————————————————————————

Til Rejseforeningens Venner skal jeg minde om Medlemsmødet den 5.oktober 2019 på Aktivitet centeret Rønnebærhus i Holte med bl.a. emnet: Evt. sammenlægning med – Rudersdal Rejseforening.
Officiel indkaldelse til ekstra ordinær Generalforsamling udsendes i september.
Der vil som sædvanlig være Kaffebord, banko og lotterier Entre kr. 75,–.

Tilmelding dig venligst forud. – tlf. 24 28 92 00 (kasserer) 24 28 70 57 (formand) eller e-mail hhv:
rohnald1952@gmail.com og svendmoensted@msn.com- senest fredag d. 27. sept. 2019.