Orientering fra Rejseforeningen og Vennerne

Bestyrelserne i Rudersdal Rejseforening og Rudersdal Rejseforenings Venner overvejer for tiden det formålstjenlige i at lægge de to foreninger sammen. I forbindelse med det næste medlemsmøde den 5. oktober 2019 forventer vi at afholde en ekstraordinær generalforsamling, hvor der vil blive givet en grundig orientering om planerne. Der vil komme en indkaldelse til generalforsamlingen i god tid inden mødet.