Referat ekstraordinær generalforsamling hos Vennerne

På foreningens Ekstraordinære Generalforsamling, som blev afholdt i forbindelse med Medlemsmødet den 5. oktober på Rønnebærhus orienterede formanden om planerne for en sammenlægning af Rudersdal Rejseforenings Venner og Rudersdal Rejseforening med Rudersdal Rejseforening som den fortsættende forening.

Det forventes at en sammenlægning og dermed en nedlukning af Rudersdal Rejseforenings Venner vil kunne besluttes på foreningens Ordinære Generalforsamling den 4. april 2020 på Rønnebærhus.

Formandens orientering blev taget til efterretning, og bestyrelsen blev bemyndiget til at fortsætte arbejdet med at sammenlægge de to foreninger.