Vennernes generalforsamling: dagsorden 2019

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Beretning om FORENINGENS virksomhed.
 3. Beretning om REJSEFORENINGENS virksomhed.
 4. Fremlæggelse og godkendelse af FORENINGENS regnskab.
 5. Kontingent for det kommende år (2020).
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelse og suppleant. På valg er:
  1. Kurt Petersen, kasserer                                     Modtager genvalg
  2. Inger (Julle) Juul Andersen, sekretær             Modtager ikke genvalg
  3. Peter Wortmann                                                Modtager genvalg
  4. Kirsten Asperud                                                Modtager genvalg
  5. Lise Olsen                                                          Nyvalg
 8. Valg af revisor og suppleant. På valg er:
  1. Jastrid Dragsted, revisor                                   Modtager genvalg
  2. Elin Søndergaard-Nielsen, revisor suppleant    Modtager genvalg

Efter generalforsamlingen er der bankospil og lotterier med fine præmier.
Mød frem og tag gerne en gæst med, som kunne ønske at blive medlem af vor forening. Nye medlemmer kan betale ved indgangen.

Tilmelding, der er bindende, skal ske til Kurt Petersen: tlf. 24 28 92 00, mail rohnald1952@gmail.com eller til Svend Aa. Mønsted: tlf. 24 28 70 57, mail svendmoensted@msn.com. evt. på telefonsvarer. Af hensyn til indkøb af maden er det vigtigt at afgive tilmelding senest fredag den 15. marts 2019 – også for en eventuel gæst. Der skal ikke betales, hvis man kun ønsker at deltage i selve generalforsamlingen. Beløbet på kr. 175 bedes indbetalt på konto 1551 2726434 eller MobilePay 73419.

Årets medlemsmøde vil finde sted lørdag den 5. oktober 2019 kl. 14.00 ligeledes på Rønnebærhus