Hvem kan deltage

Hvem Kan deltage ?

Både ældre og handicappede borgere i Rudersdal Kommune er berettigede til at deltage i Rejseforeningens rejser. Deltagerne udvælges af fagligt kvalificerede personer og bestyrelsen efter ansøgning med oplysninger om helbred, handicap og særlige behov. Nye ansøgere prioriteres højt.