Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerede sig som følger: