Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Svend Aa. Mønsted, Formand

Erik Clausen, Næstformand

Kurt Petersen, Kasserer