Nye tider:

I forbindelse med generationsskiftet i Rudersdal Rejseforening den 8. juni 1921, nedlagde støtteforeningen Rudersdal Rejseforenings Venner sig selv senest ved årets udgang.

Referat generalforsamling i Rudersdal Rejseforening (RRV) 8/6-2021

Der blev vedtaget nye vedtægter for selve Rudersdal Rejseforening, som blev godkendt på ekstraordinær generalforsamling 22. juni 2021. I de gamle vedtægter var der automatisk bestyrelsesplads til formanden for Rudersdal Rejseforenings Venner.

Nye vedtægter i Rudersdal Rejseforening

Referat ordinær generalforsamling i Rudersdal Rejseforening 8/6-2021

Referat Ekstraordinær generalforsamling i Rudersdal Rejseforening 22/6-2021

På den ordinære generalforsamling i Rudersdal Rejseforening 8/6-2021 blev der under pkt. 4 vedtaget, at indføre samme kontingent som blev betalt til Rudersdal Rejseforenings Venner.

Bestyrelsen har fået følgende sammensætning efter ordinær- og ekstraordinær generalforsamlinger.

Bestyrelse 2022