Bestyrelse 2022

Navn:Adr.:Kontaktoplysninger/
Tlf.:
Periode:
Svend Aa MønstedRådhusparken 45
3450 Allerød
24 28 70 57
svendmoensted@msn.com
nyvalgt for 1 år
Udtrådt 2022genvalgt for 2 år
Kurt PetersenArnevangen 5
2840 Holte
22 33 73 47
rohnald1952@gmail.com
nyvalgt for 2 år
Lise OlsenGrøndalsvej 9
3460 Birkerød
28 14 57 96
lise.olsen@gmail.com
nyvalgt for 1 år
  Bo Koppel21 75 40 19
Bo@rudersdalrejseforening.dk
 genvalgt for 2 år
 
Suppleant:   
Ulla HansenNørrevang 64, st.
3460 Birkerød

Ulla.uh@gmail.com
nyvalgt suppleant for 1 år
    
2 revisorer:   
Ingeborg Wisbom 45 81 82 83nyvalg for 1 år
Lars Søndergaard-Nielsen  genvalgt for 1 år

Efter generalforsamlingen den 8. juni 2021 konstituerede bestyrelsen sig med

Hvorledes bestyrelsens arbejdsopgaver er fordelt i foreningen, henvises til formanden.