Kontingent 2022

Tidligere blev kontingentet indbetalt til ”Vennerne”. Efter en fusion vil kontingentet blive indbetalt direkte til Rejseforeningen.

De fleste er medlemmer af både Rejseforening og ”Vennerne”

Bestyrelsen foreslog samme kontingent som for ”Vennerne”