Persondatalov

Under henvisning til persondataforordningen meddeles hermed at Rudersdals Rejseforening for Seniorer og Handicappede, der arrangerer rejser for Seniorer og Handicappede 3 gange om året, kun registrerer rejsedeltagernes navn, adresse, telefonnummer mailadresse samt fødselsdag og år for at kunne sammensætte et homogent hold. Når rejsen er gennemført slettes alle disse oplysninger.

Til dækning af de kvalificerede frivillige hjælperes rejseudgifter, omdeler Rejseforeningen ligeledes 3 gange om året Seniorrådets blad ”Senior Nyt” til alle Rudersdals pensionister.

Disse frivillige omdelere er kun registreret med de nødvendige oplysninger d.v.s navn, adresse, telefonnummer samt mailadresse for at kunne kommunikere om næste omdeling.

Når en frivillig hjælper ophører, bliver disse oplysning automatisk slettet.

Foreningens medlemmer er ligeledes registreret med samme oplysninger og vilkår.