Rudersdal Rejseforenings Venner (RRV)

Rudersdal Rejseforenings Venner er startet den 3. marts l988 og er en støttekreds for Rudersdal Rejseforening for Seniorer og Handicappede.

Støttekredsens formål er at skabe et økonomisk grundlag for, at handicappede og pensionister, der er bosiddende i Rudersdal Kommune, kan rejse i ind- og udland under betryggende forhold.

For at opfylde formålsparagraffen behøves penge. Ordsproget : “Mange bække små, gør en stor å”  gælder stadig.

Som medlem af Rudersdal Rejseforenings Venner påtager man sig ikke noget ansvar for rejsernes afvikling. Dette ansvar påhviler alene Rudersdal Rejseforening for Seniorer og
Handicappede.

Du er automatisk medlem af Rudersdal Rejseforening for Seniorer og Handicappede uden yderligere kontingentbetaling og modtager nyhedsbrev om evt. kommende rejser m.v.

Rudersdal Rejseforenings Venner er støttekreds for rejseforeningen, som har behov for stor opbakning.

Benyt derfor denne mulighed for at hjælpe medborgere, som ikke kan rejse alene, til at komme ud på en dejlig og oplivende tur.

De penge, som samles ind, benyttes til at betale hjælpernes rejseudgifter.

Rejsedeltagerne betaler den pris, som det lykkes rejseforeningen at opnå hos rejsebureauet.

Hjælperne er absolut kvalificerede, bl. a. sygeplejerske, falckreddere og social- og sundhedshjælpere.

De arbejder alle uden nogen form for vederlag under turene.

De står hele tiden til rådighed for gæsterne, så det er ikke nogen ferietur for hjælperne. Deres “betaling” er alene den oplevelse, det er at se mindre mobile medborgere nyde en ferietur i tryghed under fremmede himmelstrøg.

Medlemmernes bidrag til Rudersdal Rejseforenings Venner overføres til Rejseforeningen, der dermed får mulighed for at hjælpe svage borgere på en tiltrængt ferie.

Den nemmeste måde at blive medlem på er at indbetale kontingent, som beskrevet under indbetaling af kontingent.

For god ordens skyld skal oplyses, at arbejdet i såvel Rudersdal Rejseforening for Seniorer og Handicappede som i Rudersdal Rejseforenings Venner udføres af frivillig arbejdskraft.

Alt bestyrelsesarbejde ydes uden nogen form for vederlag.

Af hensyn til den nye lov om dataregistre gør vi for en ordens skyld opmærksom på, at foreningen har et register over medlemmernes navne, adresser, telefonnumre, e-mail adresser og kontingentindbetalinger. Medlemmerne bliver slettet ved udmelding.