Bestyrelsen


Information fra Bestyrelsen:


Her kan nyheder fra bestyrelsen fremgå, herunder afløseren for det tidligere nyhedsbrev.


  • Hvordan melder man sig ind i Rudersdal Rejseforening, henvisning til indmeldelsespapirer.

  • Information om tidsfrister for indbetaling af kontingent.

  • Indbydelse til de aktiviteter der tidligere var i Rudersdal Rejseforenings Venner, såfremt formålsparagraffen i Rudersdal Rejseforening tillader disse aktiviteter kan fortsætte.

  • Indkaldelse til generalforsamling i foreningen.

  • Indkomne forslag, referater, konstituering.

  • Efterlysning efter frivillig til bl.a. ajourføring og udvikling af foreningens hjemmeside ud fra det materiale der bliver stillet til rådighed.

  • Eventuelle mindeord for tidligere personer tilknyttet Rudersdal Rejseforening bør være på denne side.Bestyrelse 2023 - Klik her


Budget 2023 - Klik her


Regnskab 2022 - Klik her


Generalforsamling 9. maj 2023 referat - Klik her


Kontingent 2022:


Tidligere blev kontingentet indbetalt til ”Vennerne”.


Efter en fusion vil kontingentet blive indbetalt direkte til Rejseforeningen.


De fleste er medlemmer af både Rejseforening og ”Vennerne”


Bestyrelsen foreslog samme kontingent som for ”Vennerne”


Persondatalov:


Under henvisning til persondataforordningen meddeles hermed at Rudersdals Rejseforening for Seniorer og Handicappede, der arrangerer rejser for Seniorer og Handicappede 3 gange om året, kun registrerer rejsedeltagernes navn, adresse, telefonnummer mailadresse samt fødselsdag og år for at kunne sammensætte et homogent hold.

Når rejsen er gennemført slettes alle disse oplysninger.


Til dækning af de kvalificerede frivillige hjælperes rejseudgifter, omdeler Rejseforeningen ligeledes 3 gange om året Seniorrådets blad ”Senior Nyt” til alle Rudersdals pensionister.

Disse frivillige omdelere er kun registreret med de nødvendige oplysninger d.v.s navn, adresse, telefonnummer

samt mailadresse for at kunne kommunikere om næste omdeling.


Når en frivillig hjælper ophører, bliver disse oplysning automatisk slettet.


Foreningens medlemmer er ligeledes registreret med samme oplysninger og vilkår.


Nyheder


I forbindelse med generationsskiftet i Rudersdal Rejseforening den 8. juni 2021,

nedlagde støtteforeningen Rudersdal Rejseforenings Venner sig selv senest ved årets udgang