Deltagelse


Hvem kan deltage?


Både ældre og handicappede borgere i Rudersdal Kommune er berettigede til at deltage i Rejseforeningens rejser.


Deltagerne udvælges af fagligt kvalificerede personer og bestyrelsen efter ansøgning med oplysninger om helbred, handicap og særlige behov.


Nye ansøgere prioriteres højt.


Nyheder


I forbindelse med generationsskiftet i Rudersdal Rejseforening den 8. juni 2021,

nedlagde støtteforeningen Rudersdal Rejseforenings Venner sig selv senest ved årets udgang